Na zlecenie przeprowadzamy specjalistyczne badania podłóg antyelektrostatycznych / ESD

  • Badania odbiorcze podłóg antyelektrostatycznych / ESD
  • Badania okresowe podłóg antyelektrostatycznych / ESD
  • Pomiary antyelektrostatyczne

Badania wykonujemy na podłogach różnego typu:

Przemysł zbrojeniowy, pirotechniczny

Sale operacyjne, gabinety wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny, serwerownie

Szpitale, biura, banki, szkoły

Centra handlowe, hotele, sklepy

Co mówi prawo?

§ 305 Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych, spełniających warunki określone w Polskich Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną.

OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1) z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Oprócz powinności korzystania z wykładzin i posadzek o odpowiednich parametrach, polskie prawo mówi również o:

  • dokładnych parametrach jakie powinna spełniać podłoga aby można ją było uznać za bezpieczną
  • wymaganiach dot. podłóg dla wszystkich stref, w których znajdują się urządzenia elektroniczne narażone na wyładowania elektrostatyczne
  • wymagania dot. podłóg dla obiektów medycznych ze względu na czułe na wyładowania urządzenia medyczne
  • normach dot. podłóg dla stref niebezpiecznych / zagrożonych wybuchem

Jakie są zagrożenia?

Drobne wyładowania elektrostatyczne zdarzają się nam codziennie i zazwyczaj nie stanowią dla nas zagrożenia. Są jednak miejsca, w których drobne wyładowania mogą być bardzo niebezpieczne. Przykładowo, w salach operacyjnych czy innych pomieszczeniach związanych z ochroną zdrowia znajdują się urządzenia pomiarowe i podtrzymujące życie, które są szczególnie czułe na takie zjawiska. Niewielkie wyładowania mogą w takich miejscach kosztować utratę zdrowia, a nawet życia. W miejscach związanych z materiałami wybuchowymi, fajerwerkami czy przemysłem zbrojeniowym drobne wyładowanie i iskra może doprowadzić do groźnego wybuchu. Innym przykładem są serwerownie, których niefortunne wyładowanie to czasem koszt nie tylko drogich urządzeń ale również danych firmy.

Zarządzasz placówką medyczną, serwerownią lub innym miejscem narażonym na niebezpieczeństwa związane z wyładowaniami? – Zabezpiecz się przed stratami

Kliknij tutaj i skontaktuj się z nami aby uzyskać wycenę usługi.

Certyfikowany sprzęt i raport z pomiarów

Do badań korzystamy wyłącznie z certyfikowanego sprzętu marki Warmbier Wolfgang. Przyrządy pomiarowe są regularnie kalibrowane.

Zawsze po wykonaniu pomiarów sporządzamy raport z wynikami przeprowadzonych czynności oraz określamy zgodność z parametrami.

Pomiarów dokonujemy zgodnie z normą PN-EN 61340-4-1:2006